In november vindt het congres Positieve Psychologie plaats. Dit congres wordt georganiseerd door het Tijdschrift Positieve Psychologie. Als één van de veertien sprekers zal ik een lezing verzorgen over The Work. Ik zie hier erg naar uit en het belooft een prachtige en inspirerende dag te worden. Meer informatie kun je vinden op: https://www.positievepsychologiecongres.nl