Mind Eye Power/ elementen vanuit EMDR

Sinds 2019 biedt Living Turnaround ook de Mind Eye Power als behandelmethode aan. Danielle is geschoold bij de erkende beroepsopleiding Mind Eye Power en gecertificeerd door de grondlegger Jacqueline Venbrux. MEP kan gebruikt worden als aanvulling op The Work of in combinatie mét The Work. 

 

Wat is Mind Eye Power?

Mind Eye power is een integratieve methodiek gebaseerd op oogbewegingen en wordt ook wel vergeleken met EMDR. In de Mind Eye Power methodiek komen inzichten samen uit nieuwe wetenschap over de werking van hersenen, mind en ogen, het psychologisch model van traumaverwerking en kennis over de energetische werking van brein en lichaam. Het effect en de kracht van de oogbewegingen op lichaam en geest zijn in deze methodiek met elkaar geïntegreerd.

 

"Via oogbewegingen worden allerlei connecties gemaakt in de hersenen. Middels specifieke oogbewegingen kun je direct ingrijpen op de opgeslagen informatie in verschillende gebieden van je hersenen. De ogen zijn informatieverwerkers.Je kunt hierdoor ingrijpen op diepgewortelde overtuigingen, onverwerkte emoties en hardnekkige gedragspatronen. Het blijkt mogelijk te zijn om invloed uit te oefenen op je gehele welbevinden door oude programma's te ontkoppelen en nieuwe gezonde en ondersteunende netwerken te creeren."

Jacqueline Venbrux/ grondlegger Mind Eye Power

 

Net als bij The Work kunnen we door middel van MEP automatische actie-reactie patronen en aanwezige overlevingsmechanismen doorbreken. Doordat je perspectief verandert, onstaan er meer opties en ben je in staat om te handelen vanuit rust, innerlijke wijsheid. Er is toegang tot een zelfhelend vermogen.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het brein neuroplastisch is en dat nieuwe verbindingen worden gemaakt bij een nieuwe (zintuigelijke) beleving. Zowel bij The Work als bij MEP worden oude onderbewuste patronen opgeschoond en ontstaat een nieuw gewenst netwerk van denken, voelen en gedrag. In beide methodes richten we ons op versterking en integratie. 

Op dit moment vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats naar de MEP methode door Jacqueline Venbrux. Daarnaast is er onlangs een vergelijkbare methodiek in de actualiteit geweest die wetenschappelijk wordt onderzocht: lichtjestherapie. Deze therapie werkt vanuit hetzelfde principe en wordt aangeboden aan mensen met suicidale neigingen:

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2320026-bewegend-lichtje-tegen-suicidale-gedachten-nooit-verwacht-dat-het-zou-helpen.html

 

Verschil met EMDR

MEP werkt vanuit hetzelfde principe als EMDR, alleen ligt in vergelijking met EMDR het accent meer op integratie van inzichten. Andere verschillen zijn:

 

 

Aantal sesies

Doorgaans werkt MEP effectief bij één tot drie sessies.

Wil je meer lezen over de Mind Eye Power methodiek? Hieronder vind je een artikel in de media  over MEP en de onstaansgeschiedenis, geschreven door de grondlegger Jacqueline Venbrux. 

Meer informatie t.a.v. MEP en begeleiders:

https://mindeyepower.nl/mep-practitioner-regio-west/